خداوند به افرادی اشاره می کند که هدایت را با ضلالت و مغفرت را با عذاب معامله نموده اند

تهیه کننده: کرانه پاکروان