انتقال انرژی به بدن بعد از هر نماز با اذکار الهی

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی