در این دعا میفرماید، خدایا محبت آمیز کن برای من در این روز احسان را کاری کن که نیکی کردن و خیر رساندن به دیگران و خدمت به پدر و مادر و افطار دادن را دردل من ایجاد کن

بسم الله الرحمن الرحیم

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

در این دعا میفرماید، خدایا محبت آمیز کن برای من در این روز احسان را کاری کن که نیکی کردن و خیر رساندن به دیگران و خدمت به پدر و مادر و افطار دادن را دردل من ایجاد کن.و کراهیت ایجاد کن در من کارهای فسق و فجور را مانند وقتی برای بیداری نماز شب، و قرآن خواندن و نماز صدا میکنند به بعد و وقتی دیگر واگذار نکنیم، و حرام کن در من در این روز سخط و نیران را، سخط چیزی است که انسان را به خشم می اندازد، خدا ما را مانند پدر و مادر دوست دارد .وقتی ما کار خطایی انجام میدهیم خدا ناراحت میشود.آن کارهای که باعث ناراحتی خدا میشود را بر من حرام کن و خدا نگذارد من این کارها راانجام دهم.

نیران از نار می آید از آتش.وقتی انسان گناه می کند.دور خود آتش درست میکند آن آتش را کارما می گویند.نیران یعنی جهنم، جهنم اعمالی است که ما با کارما دورخود درست کردیم .آن را با یاری خود بر من حرام کن.

ای فریاد رس فریاد خواهان.ای فریاد رس کسانی که استغاثه می کندبسوی تو . ان شاءالله عاقبت همه ما ختم به خیر شود،

الهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع انبیاء و مرسلین