سوره بقره آیه 57

وَظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ.
می فرماید:
" ظَلَّلْنَا " به معنای ما سایبان قرار دادیم.
" الْغَمَامَ " به معنای ابر
" الْمَنَّ " یک نوع خوراکی بهشتی است.
" السَّلْوَى" نوعی پرنده بهشتی است و زمینی نیست.
" کُلُوا " به معنای ظاهری خوردن است ولی می تواند به معنای دریافت هم باشد.
آگاهی و انرژی دریافت کردنی می باشد و انسان پس از خوردن انرژی دریافت می کند.
" طَیِّبَاتِ " یعنی چیزهایی که پاک هستند.
" مَا رَزَقْنَاکُمْ" یعنی آنچه ما به شما روزی دادیم .
" مَا ظَلَمُونَا" ما ستم نکردیم.
دراین آیه میفرماید :
"وَظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ" ما یک پوششی دور شما و در بالای شما قرار دادیم.
"غَمَامَ" در واقع پوششی است که حاوی شارژ است. پوششی است که بارور است. "ظَلَّلْنَا" حکم یک سایبان را دارد.
"غَمَامَ" هم همینطور است ولی پوششی است که بارور می باشد.
حالا ببینیم منظور از باروری چه می باشد؟
"وَأَنْزَلْنَا عَلَیْکُمُ" از این "ظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ" برای شما نازل کردیم.
"مَنَّ و سَّلْوَى" موجودات و چیزهایی که از سماوات که در اینجا به آن بهشت می گوییم را برای شما نازل کردیم .
بعد می فرماید:
"کُلُوا" یعنی آنها را از این طیبات دریافت کنید.
این طیبات را از عالم دیگری که طیب محض است دریافت کنید. این عالم خاکی است که نجس و پاک دارد و خبیث و طیب دارد .
طیبات توسط پوششی که بالا و دور ما قرار گرفته است دریافت می شود.
چه کسانی آن را دریافت می کنند؟
کسانی که دور خودشان کارما و ظلمت درست نکرده باشند آن را دریافت می‌کنند.
در این آیه خداوند متذکر می شود که" مَا "ظَلَمُونَا "یعنی ما به شما ظلم نکردیم. خدا به ما ظلم نمی کند پس چه کسی به ما ظلم می کند؟
چه کسی ظلمت را برای ما فراهم می کند؟
خود ما هستیم که با گناه کردن و ایجاد کارما دور خودمان پوششی قرارمی دهیم که این" الْمَنَّ وَالسَّلْوَى" حتی اگر ما را احاطه کرده باشند و حتی اگر شب قدر باشد ما چون در حق خودمان "ظَلَمُونَا" کردیم و خودمان به خودمان ظلم کردیم، آنها را دریافت نمی کنیم.
" الْمَنَّ وَالسَّلْوَى" را و نور الهی را دریافت نمی کنیم.
"وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ" هر کسی خودش به خودش ظلم می کند .
سوره +بقره+آیه+57
ریزش+الهی
نجس
پاک
آگاهی
روزی
پاک
fN
NT
002057
تهیه کننده: مریم فتحی