سازندگان:هما وکیلی، دلارام سروری، حمیدرضا امیری

تهیه کننده: هما وکیلی