توکل سپر بلای انسان در برابر حملات شیطان است

تهیه کننده: بیتا سمیعی