جمله ای زیبا از علامه حسن زاده آملی

تهیه کننده: بیتا سمیعی