إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ۚ

 نیکیها، بدیها را از میان مى‌برند

تهیه کننده: تکتم آذرتاش