روز پنجم شکرگزاری ... 

از امروز با پروردگار عهد میبندیم که :< پروردگارا، از امروز تا آخر عمر، هر زمان لبخند ملکوتی رو بر لب من دیدی، درزمانی که کسی از بندگانت رو دیدم یا با اونها هم کلام شدم، بدون که در قلب من الهی شکر برپاست.>

 

انقدر این تبسم رو مصنوعی به لب بیارین، تا حقیقت اون بر قلبتون جاری بشه ...

تا قلبمون بگه الهی شکر !

 

تمرین جالبیه ! به شرط اینکه بهش بچسبی ...

یادت باشه، یه وقت از لبخند زدن خجالت نکشی ها Wink

 

***لطفا از قسمت اول ببینید

تهیه کننده: فاطمه ترامشلو