قسمت 3 سیمرغ ؛طاووس ؛ مظهر اشخاص ظاهربین

تهیه کننده: بیتا سمیعی