سوره بقره آیه 14
وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
''''''''وَ اِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُو آمَنَّا "
لَقُوا درست است که معنی ملاقات وبرخورد را میدهد ولی دراین لَقُوا
که معنی برخورد دو چیز است، یادمان باشد که این برخورد در واقع برخورد حسی هم هست.
یعنی ادراکِ حس در آن مستتر است، و اینها خود را مومن نما نشان می دهند.
"وَ اِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُو آمَنَّا"
نه اینکه بگویند که ما ایمان آوردیم
منافقین طوری عمل می کنند که شما وقتی نگاهشان می کنید تمام تیک هایی که شما برای یک مومن میزنیددر او وجود دارد ودر آن مستتر است .یعنی ظاهراً اینها وقتی به گروهی مومن برخورد می‌کنند می گویند که ما ایمان آوردیم .
آدم باید منافقین را بشناسد چون ظاهر آنها با یک مومن فرق ندارد . برای مثال: ابن ملجم هم نماز اول وقت می خواند پس ظاهرش با مومن فرق ندارد
''''''''وَاِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُو آمَنَّا''''''''
یعنی گفته ها و کردار و عمل آنها همین است شبیه مومنان است .
وَاِذَا خَلَو اِلَی شَیِاطِیِنِهِم،
وَاِذَا : یعنی هنگامی که،
خَلَو، یعنی خلوت می کنند
اِلیَ شَیَاطِیِنِهِم : با شیاطین
شیاطین آنها کجاست ؟ شیاطین آنها درون خودشان است .خودشان در خلوت به خودشان می گویند که نه، ما اینها را مسخره کردیم .
"قَالُو اِنَّا مَعَکُم اِنَّمَا نَحنُ مُستَهزِئُون "
به شیطانهای درون خودشان می َگویند که نه، ما ایمان نیاوردیم وقتی با شیطان درونشان خلوت می کنند به آنها می گویند که. ما با تو (شیطان) هستیم و آنها را مسخره می کردیم،
"قَالُو اِنَّا مَعَکُم اِنَّمَا نَحنُ مُستَهزِئُون"
سوره +بقره+آیه+14
ملاقات
مستتر
مومن
منافقین
مسخره
شیطان
M.GH
NT
002014