رساله روزی با جماعت صوفیان کتابی از شهاب الدین سهروردی و در این داستان رمزی آورده‌است، کسانی که: سِرّ آسمان و ستاره به چشم سَر نبینند و نه به دیده آسمان الا به نظر استدلال، محققانند.

تهیه کننده: بیتا سمیعی