خلاصه عهد نامه درک حضور دریک نگاه :
گروه درک حضور 17 بار چله نشینی نموده اند، تا انجام 17 عهد
زیرتوسط ملائک بر آنها جاری شود وحضور ملائک را در انجام
این تعهدات درک کنند الحمدلله که عملی شد و حالا می توانند
این 17 عهد را بدون فشار هر روز انجام دهند؛ شما هم می
توانید کم کم زنجیروار با جان و دل چله بگیرید تا حضور ملائک
را در انجام آنها درک کنید
1 .عهد سبوح : درسجده و - 5 آیه ازسوره آل عمران )صفحه 3 )
2 عهد دائم الوضو بودن وخواندن دعای وضو)صفحه - 3 )
3 عهد خواندن نماز اول وقت )صفحه - 4 )
4 عهد حفظ - 10 ربنای قرآن برای قنوت نمازهاصفحه 4 )
5 عهدخواندن - 10 سوره مختلف در نمازهای یومیه)صفحه 4 )
6 عهد خواندن نماز شب با - 13 سوره مختلف)صفحه 4 )
7 عهد خواندن دعای جامع درک حضوردرطول روز)صفحه - 12 )
215
8 عهد انجام - 9 مورد تعقیبات بعد از نماز یومیه)صفحه 13 )
9 عهد خواندن هر روز دعای )صفحه - 14 )
10 عهد خواندن روزی یک صفحه قرآن وختم قرآن صفحه - 17 )
11 عهد ذکر دو بار در روز:مدیتیشن صبح وشب )صفحه - 17 )
12 عهد دائم الذکری:تبسم ملکوتی واسماءالحسنی صفحه - 19
13 عهد خوردن و نوشیدن )خواندن سوره حمد( )صفحه - 19
14 عهد سکوت و شهود )صفحه - 19 )
15 عهد انفاق ماهانه دادن ارزاق به ایتام )صفحه - 20 )
16 عهد دعاهای هفت روز هفته درک حضورصفحه - 20
17 عهد اعمال قبل ازخواب حضرت زهرا)س( صفحه - 35
وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ ¬ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَ مِنْکَ
مُوسَى وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا)آیه 7
احزاب(